مستقل کرسچن سائنس

از پلین فیلڈ ، نیو جیرسی


ما یک جماعت جهانی هستیم که با تمایل به عشق ورزیدن و بهتر شناختن خدا متحد هستیم ، بنابراین ممکن است هرکدام به عنوان فردی که او ما را به وجود آورده است زندگی کنیم. ما هم کتاب مقدس و هم نوشته های مری بیکر ایڈی را مطالعه می کنیم ، تلاش می کنیم کلام خدا را عملی کنیم. ما به گرمی از وب سایت ما استقبال می کنیم!