یکشنبه ، اوت 14، 2022.موضوع — ضمیر

SubjectSoul

متن طلایی: زبور 23: 3

"او جان مرا باز می‌گرداند و به خاطر نام خود مرا در راه‌های عدالت هدایت می‌کند."۔Golden Text: Psalm 23 : 3

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 ای خداوند، تو مرا جستجو کردی و مرا شناختی.

2 تو قیام و قیام من را می دانی، فکر مرا از دور می فهمی.

3 راه من و دراز کشیدن من را می گردانی و به همه راه های من آگاه هستی.

4 زیرا هیچ کلمه ای در زبان من نیست، اما، ای خداوند، تو آن را به طور کامل می دانی.

5 مرا از پشت و قبل محاصره کردی و دستت را بر من دراز کردی.

6 چنین دانشی برای من بسیار شگفت انگیز است. بالاست، نمی توانم به آن برسم.

7 از روح تو به کجا بروم؟ یا از حضور تو به کجا بگریزم؟

8 اگر به بهشت بالا رفتم، تو آنجا هستی، اگر بسترم را در جهنم بچینم، اینک تو آنجایی.

9 اگر بالهای صبح را بگیرم و در اقصی نقاط دریا ساکن شوم.

10 در آنجا هم دست تو مرا خواهد برد و دست راست تو مرا خواهد گرفت.

Responsive Reading: Psalm 139 : 1-10

1.     O Lord, thou hast searched me, and known me.

2.     Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

3.     Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

4.     For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.

5.     Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

6.     Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.

7.     Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

8.     If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

9.     If I take the wings of the morning, and dwell in the utter­most parts of the sea;

10.     Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 103: 1-6، 13، 14 (به؛)، 15-22

1 ای جان من خداوند را متبارک کن و هر آنچه در من است نام مقدس او را برکت دهد.

2 ای جان من خداوند را برکت بده و همه نعمتهای او را فراموش مکن.

3 که همه گناهان تو را می بخشد. که همه بیماری های تو را شفا می دهد.

4 که جان تو را از هلاکت بازخرید می کند. که تو را با محبت و رحمت تاج می گذارد.

5 که دهان تو را از چیزهای خوب سیر می کند. تا جوانی تو مانند عقاب تجدید شود.

6 خداوند عدالت و داوری را برای همه ستمدیدگان اجرا می‌کند.

13 مانند پدری که به فرزندان خود ترحم می‌کند، خداوند نیز بر آنانی که از او می‌ترسند رحم می‌کند.

14 زیرا او چارچوب ما را می‌داند.

15 و انسان روزگارش مثل علف است و مثل گل صحرا شکوفا می شود.

16 زیرا باد بر آن می گذرد و از بین می رود. و مکان آن دیگر آن را نخواهد دانست.

17 اما رحمت خداوند از ازل تا ابد بر آنانی که از او می ترسند و عدالت او بر فرزندان فرزندان است.

18 به کسانی که عهد او را نگاه می دارند و به آنها که احکام او را به خاطر می آورند تا آنها را انجام دهند.

19 خداوند تخت خود را در آسمانها آماده کرده است. و پادشاهی او بر همه حکومت می کند.

20 ای فرشتگان او، خداوند را برکت دهید، که در قوت هستید و احکام او را به جا می آورید و به صدای کلام او گوش فرا می دهید.

21 ای جمیع لشکریان او خداوند را برکت دهید. ای وزرای او که رضایت او را انجام می دهید.

22 خداوند را بر تمامی اعمال او در تمامی مکانهای سلطنتش برکت بده. ای جان من خداوند را متبارک کن.

1. Psalm 103 : 1-6, 13, 14 (to ;), 15-22

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

13     Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

14     For he knoweth our frame;

15     As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

16     For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

17     But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children’s children;

18     To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

19     The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

20     Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

21     Bless ye the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

22     Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.

2 . لوقا 4: 14-21

14 و عیسی به قوت روح به جلیل بازگشت و آوازه او در سراسر منطقه منتشر شد.

15 و در کنیسه‌های ایشان تعلیم می‌داد و از همه جلال می‌گرفت.

16 و به ناصره، جایی که در آنجا بزرگ شده بود، آمد و به رسم خود، در روز سبت به کنیسه رفت و برای خواندن برخاست.

17 و کتاب اشعیا نبی را به او تسلیم کردند. و چون کتاب را باز کرد، جایی را که در آن نوشته شده بود، یافت.

18 روح خداوند بر من است، زیرا او مرا مسح کرده است تا به فقیران بشارت دهم. او مرا فرستاد تا دل شکستگان را شفا دهم، اسیران را رهایی بخشم، و نابینایان را بازیابی بینایی کنم، تا مجروحان را آزاد کنم.

19 برای موعظه سال مقبول خداوند.

20 و کتاب را بست و دوباره به وزیر داد و نشست. و چشمان همه کسانی که در کنیسه بودند بر او دوخته شد.

21 و شروع کرد به آنها گفت: امروز این کتاب مقدس در گوش شما تحقق یافته است.

2. Luke 4: 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

3 . لوقا 13: 10-17

10 و در یکی از کنیسه ها در روز سبت تدریس می کرد.

11 و اینک زنی بود که هجده سال روحیه ناتوانی داشت و با هم تعظیم کرده بود و به هیچ وجه نمی توانست خود را بلند کند.

12 و چون عیسی او را دید، او را نزد خود خواند و به او گفت: ای ای زن، تو از ناتوانی خود رها شده ای.

13 و دستان خود را بر او گذاشت و بی درنگ راست شد و خدا را تمجید کرد.

14 و رئیس کنیسه با خشم پاسخ داد، زیرا عیسی در روز سبت شفا داده بود، و به مردم گفت: شش روز است که مردم باید در آن کار کنند، پس در آنها بیایید و شفا پیدا کنید، نه در سبت.

15 خداوند پاسخ او را داد و گفت: ای ریاکار، آیا هر یک از شما در روز سبت گاو یا الاغ خود را از طویله باز نمی کند و او را به سوی آبیاری نمی برد؟

16 و آیا این زن که دختر ابراهیم است و شیطان او را در این هجده سال بسته است، نباید در روز سبت از این بند رها شود؟

17 و چون او این سخنان را گفت، همه دشمنانش شرمنده شدند و همه مردم از تمام کارهای باشکوهی که به دست او انجام داد، شادی کردند.

3. Luke 13 : 10-17

10     And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11     And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

12     And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13     And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14     And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

15     The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?

16     And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

17     And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

4 . متی 10: 1، 5 (به 3، )، 8، 20، 28 (به:)، 29-31، 42

1 و چون دوازده شاگرد خود را نزد خود خواند، ایشان را بر ارواح ناپاک قدرت داد تا ایشان را بیرون کنند و هر نوع بیماری و هر بیماری را شفا دهند.

5 عیسی این دوازده نفر را فرستاد و به آنها امر کرد و گفت:

8 بیماران را شفا دهید، جذامیان را پاک کنید، مردگان را زنده کنید، شیاطین را بیرون کنید: رایگان دریافت کرده اید، رایگان بدهید.

20 زیرا این شما نیستید که سخن می گویید، بلکه روح پدر شما در شما سخن می گوید.

28 و از کسانی که بدن را می کشند، اما نمی توانند جان را بکشند، نترسید.

29 آیا دو گنجشک به یک فرت فروخته نمی شود؟ و یکی از آنها بدون پدر شما بر زمین نخواهد افتاد.

30 اما موهای سر شما همه شماره است.

31 پس نترسید، شما از گنجشکهای بسیار ارزشمندتر هستید.

42 و هر که به یکی از این کوچولوها فقط به نام یک شاگرد یک فنجان آب سرد بنوشد، همانا به شما می گویم که پاداش خود را از دست نخواهد داد.

4. Matthew 10 : 1, 5 (to 3rd ,), 8, 20, 28 (to :), 29-31, 42

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

20     For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

28     And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul:

29     Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

30     But the very hairs of your head are all numbered.

31     Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

42     And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

5 . 1 کورنتيانو 15: 51-54

51 اینک من رازی را به شما نشان می دهم. همه ما نخواهیم خوابید، اما همه ما تغییر خواهیم کرد،

52 در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، در آخرین شیپور: زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد، و مردگان فاسد ناپذیر زنده خواهند شد، و ما تغییر خواهیم کرد.

53 زیرا این فاسد باید بی فساد را بپوشد و این فانی باید جاودانگی بپوشد.

54 پس هنگامی که این فاسد بی فساد را بپوشد و این فانی جاودانگی را بپوشد، آنگاه این جمله که نوشته شده است تحقق خواهد یافت که مرگ در پیروزی بلعیده شد.

5. I Corinthians 15 : 51-54

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.علم و بهداشت


1 . 587: 5-8

خداوند. بزرگ من هستم. دانا و بینا و فاعل و حکیم و دوستدار و ابدی. اصل؛ ذهن؛ روح؛ روح؛ زندگی؛ حقیقت؛ عشق؛ تمام مواد؛ هوش

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2 . 30: 19-1

به عنوان آرمان فردی حقیقت، مسیح عیسی آمد تا خطای خاخام و همه گناهان، بیماری ها و مرگ ها را سرزنش کند - تا راه حقیقت و زندگی را نشان دهد. این آرمان در تمام دوران زندگی زمینی عیسی نشان داده شد و تفاوت بین فرزندان روح و حس مادی، حقیقت و خطا را نشان داد.

اگر آنقدر بر خطاهای حس مادی پیروز شده باشیم که به روح اجازه دهیم کنترل را در دست بگیرد، از گناه متنفر خواهیم شد و آن را زیر هر نقاب سرزنش خواهیم کرد. فقط از این طریق است که می توانیم دشمنان خود را برکت دهیم، اگرچه آنها ممکن است سخنان ما را چنین تفسیر نکنند. ما نمی‌توانیم برای خود انتخاب کنیم، اما باید نجات خود را به روشی که عیسی تعلیم داد انجام دهیم. با نرمی و قدرت، او را در حال موعظه انجیل به فقرا یافتند.

2. 30 : 19-1

As the individual ideal of Truth, Christ Jesus came to rebuke rabbinical error and all sin, sickness, and death, — to point out the way of Truth and Life. This ideal was demonstrated throughout the whole earthly career of Jesus, showing the difference between the offspring of Soul and of material sense, of Truth and of error.

If we have triumphed sufficiently over the errors of material sense to allow Soul to hold the control, we shall loathe sin and rebuke it under every mask. Only in this way can we bless our enemies, though they may not so construe our words. We cannot choose for ourselves, but must work out our salvation in the way Jesus taught. In meekness and might, he was found preaching the gospel to the poor.

3 . 204: 30-6

این باور که خدا در ماده زندگی می کند، وحدتی است. خطایی که می گوید روح در بدن است، عقل در ماده است و خیر در شر، باید آن را بازگو کند و از این گونه سخنان منصرف شود. در غیر این صورت خدا همچنان از بشریت پنهان خواهد ماند و انسان های فانی بدون اینکه بدانند گناه می کنند گناه خواهند کرد، به جای روح به ماده تکیه می کنند، لنگ می افتند، در مستی می افتند، مرض می خورند، همه به دلیل کوری، نادرست بودنشان. احساس مربوط به خدا و انسان

3. 204 : 30-6

The belief that God lives in matter is pantheistic. The error, which says that Soul is in body, Mind is in matter, and good is in evil, must unsay it and cease from such utterances; else God will continue to be hidden from humanity, and mortals will sin without knowing that they are sinning, will lean on matter instead of Spirit, stumble with lameness, drop with drunkenness, consume with disease, — all because of their blindness, their false sense concerning God and man.

4 . 70: 12-9

ذهن الهی همه هویت ها را از تیغه ای از چمن گرفته تا ستاره ای متمایز و ابدی حفظ می کند. سؤالات این است: هویت خدا چیست؟ روح چیست؟ آیا جان یا روح در شیء تشکیل شده وجود دارد؟

هیچ چیز واقعی و ابدی نیست - هیچ چیز روح نیست - جز خدا و ایده او. شر هیچ واقعیتی ندارد. این نه شخص، مکان و نه چیز است، بلکه صرفاً یک باور است، یک توهم حس مادی.

هویت یا ایده همه واقعیت ها برای همیشه ادامه دارد. اما روح، یا اصل الهی همه، در تشکلات روح نیست. روح مترادف با روح، خدا، اصل خلاق، حاکم و نامتناهی خارج از شکل محدود است که اشکال فقط بازتاب می کنند.

4. 70 : 12-9

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

Nothing is real and eternal, — nothing is Spirit, — but God and His idea. Evil has no reality. It is neither person, place, nor thing, but is simply a belief, an illusion of material sense.

The identity, or idea, of all reality continues forever; but Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

5 . 467: 1-23

سوال - خواسته های علم روح چیست؟

پاسخ. - اولین خواسته این علم این است که "به جز من خدایان دیگری نخواهی داشت." این من روح هستم. بنابراین فرمان به این معناست: تو نه شعور، نه جان، نه جوهر، نه حقیقت، نه عشق، جز آن چیزی که معنوی است، نخواهی داشت. دومی مانند آن است: "همسایه خود را مانند خود دوست بدار." باید به طور کامل درک کرد که همه انسانها یک ذهن، یک خدا و یک پدر، یک زندگی، یک حقیقت و یک عشق دارند. با آشکار شدن این حقیقت، بشر به نسبت کامل می شود، جنگ متوقف می شود و برادری واقعی انسان برقرار می شود. انسان بدون داشتن خدایان دیگر، روی آوردن به غیر از یک ذهن کامل که او را راهنمایی کند، شبیه خداست، پاک و ابدی، با داشتن ذهنی که در مسیح نیز بود.

علم روح، روح را نه در بدن، و خدا را نه در انسان، بلکه آن گونه که انسان منعکس می کند، آشکار می کند. بزرگتر نمی تواند در اصغر باشد. اعتقاد به اینکه بزرگتر می تواند در کوچکتر باشد، خطای بدی است. این یک نکته برجسته در علم روح است که اصل در ایده آن نیست. روح، روح، در انسان محصور نیست و هرگز در ماده نیست.

5. 467 : 1-23

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

6 . 170: 14-17

خواسته های حقیقت روحانی هستند و از طریق ذهن به بدن می رسند. بهترین مفسر نیازهای انسان می‌گوید: برای جان خود فکر نکنید که چه بخورید و چه بنوشید.

6. 170 : 14-17

The demands of Truth are spiritual, and reach the body through Mind. The best interpreter of man's needs said: "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink."

7 . 259: 6-14

در علم الهی، انسان تصویر حقیقی خداوند است. ماهیت الهی در مسیح عیسی به بهترین وجه بیان شد، که انعکاس واقعی‌تر خدا را بر انسان‌ها افکند و زندگی‌شان را بالاتر از آنچه که الگوهای فکری ضعیف‌شان اجازه می‌داد بالا برد، - افکاری که انسان را به‌عنوان افتاده، بیمار، گناه‌کار و در حال مرگ معرفی می‌کردند. درک مسیح مانند از هستی علمی و شفای الهی شامل یک اصل و ایده کامل است - خدای کامل و انسان کامل - به عنوان مبنای فکر و اثبات.

7. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

8 . 210: 11-18

استاد با علم به اینکه روح و صفات آن برای همیشه از طریق انسان تجلی یافته است، مریض را شفا داد، نابینایان را بینا، ناشنوایان را شنوایی، لنگان را پاها را بخشید و بدین ترتیب عمل علمی ذهن الهی را بر ذهن و بدن انسان آشکار ساخت. و درک بهتر روح و رستگاری. عیسی بیماری و گناه را با یک فرآیند متافیزیکی شفا داد.

8. 210 : 11-18

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation. Jesus healed sickness and sin by one and the same metaphysical process.

9 . 301: 17-32

از آنجا که خدا جوهر است و انسان تصویر و تشبیه الهی است، انسان باید آرزو کند و در واقع فقط جوهر خیر دارد، جوهر روح، نه ماده. اعتقاد به اینکه انسان جوهر یا ذهن دیگری دارد معنوی نیست و حکم اول را می شکند، تو باید یک خدا، یک عقل داشته باشی. انسان فانی به نظر خود جوهر مادی است، در حالی که انسان "تصویر" (ایده) است. هذیان، گناه، بیماری و مرگ برخاسته از شهادت نادرست حس مادی است که از منظر فرضی خارج از فاصله کانونی روح نامتناهی، تصویری وارونه از ذهن و جوهر با همه چیز وارونه ارائه می دهد.

این کاذب، روح را در اشکال مادی ساکن غیر جوهری و انسان به جای معنوی بودن، مادی بودن را فرض می کند.

9. 301 : 17-32

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

This falsity presupposes soul to be an unsubstantial dweller in material forms, and man to be material instead of spiritual.

10 . 280: 25-30

به درستی درک می شود که انسان به جای داشتن صورت مادی حساس، بدنی بی احساس دارد. و خدا، روح انسان و همه هستی، که در فردیت، هماهنگی و جاودانگی خود جاودان است، این صفات را در انسان می بخشد و تداوم می بخشد، نه از طریق ذهن، نه ماده.

10. 280 : 25-30

Rightly understood, instead of possessing a sentient material form, man has a sensationless body; and God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter.

11 . 477: 22-26

روح جوهر، حیات و هوش انسان است که فردی است، اما در ماده نیست. روح هرگز نمی تواند چیزی پایین تر از روح را منعکس کند.

انسان مظهر روح است.

11. 477 : 22-26

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████