یکشنبه ، ماه مه 29، 2022.موضوع — نکرومانسی باستانی و مدرن، مستعار مسمریسم و هیپنوتیزم، محکوم شده

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

متن طلایی: افسیان 6: 13

"تمام اسلحه خدا را نزد خود ببرید تا بتوانید در روز بد مقاومت کنید و پس از انجام همه کارها بایستید."۔Golden Text: Ephesians 6 : 13

Take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████7 و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند. و اژدها و فرشتگانش جنگیدند،

8 و پیروز نشد. و جایگاه آنها دیگر در بهشت یافت نشد.

9 و اژدهای بزرگ بیرون رانده شد، آن مار قدیمی که شیطان و شیطان نام داشت و تمام جهان را فریب می‌دهد.

10 و صدای بلندی را در آسمان شنیدم که می گفت: اکنون نجات و قوت و پادشاهی خدای ما و قدرت مسیح او فرا رسیده است زیرا که مدعی برادران ما که آنها را در حضور روز خدای ما متهم می کرد، سرنگون شده است. شب

11 و با خون بره و به قول شهادت خود بر او غلبه کردند.

6 و مانند صدای جمعیّت عظیم و مانند صدای آبهای بسیار و مانند صدای رعدهای شدید شنیدم که می‌گفت: آللویا، زیرا یهوه خدای قادر مطلق سلطنت می‌کند.

Responsive Reading: Revelation 12 : 7-11Revelation 19 : 6

7.     And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,

8.     And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.

9.     And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

10.     And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

11.     And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony.

6.     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . متی 6: 13 (به:)

13 و ما را به وسوسه نکش، بلکه ما را از شر نجات ده.

1. Matthew 6 : 13 (to :)

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil:

2 . پیدایش 3: 1-7 (به؛)، 8-13

1 اکنون مار از هر جانور صحرا که خداوند خدا آفریده بود زیرکتر بود. و به زن گفت: آری، آیا خدا گفته است که از هر درخت باغ نخورید؟

2 و زن به مار گفت: از میوه درختان باغ بخوریم.

3 اما از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفته است که از آن نخورید و به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.

4 و مار به زن گفت: تو قطعاً نخواهی مرد.

5 زیرا خدا می داند که در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدایان خواهید بود که نیک و بد را می شناسید.

6 و چون زن دید که درخت برای غذا خوب است و برای چشم خوشایند است و درختی دلپذیر برای دانایی، از میوه آن برداشت و خورد و به شوهرش نیز داد. با او؛ و او خورد

7 و چشمان هر دو باز شد و دانستند که برهنه هستند.

8 و صدای یهوه خدا را شنیدند که در هوای خنک روز در باغ راه می‌رفت، و آدم و همسرش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.

9 و خداوند یهوه آدم را صدا زد و به او گفت: کجایی؟

10 و گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا برهنه بودم. و خودم را پنهان کردم

11 و گفت: چه کسی به تو گفته که برهنه هستی؟ آیا از درختی که به تو دستور دادم که نخوری، خوردی؟

12 و مرد گفت: زنی که به من دادی از درخت به من داد و من خوردم.

13 و خداوند خدا به زن گفت: این چه کاری است که کردی؟ و زن گفت: مار مرا فریب داد و من خوردم.

2. Genesis 3 : 1-7 (to ;), 8-13

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked;

8     And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

3 . 1 تسالونیکی ها 5: 1-3 (به1 ،)، 4-6، 8 (قرار دادن در)، 24

1 اما در مورد زمانها و فصلها، برادران، شما نیازی ندارید که برای شما بنویسم.

2 زیرا خودتان کاملاً می دانید که روز خداوند مانند دزدی در شب فرا می رسد.

3 زیرا هنگامی که می گویند: صلح و امنیت. سپس هلاکت ناگهانی بر آنها می‌رسد،

4 اما شما ای برادران، در تاریکی نیستید تا آن روز شما را مانند دزد فرا گیرد.

5 همه شما فرزندان نور و فرزندان روز هستید. ما نه از شب هستیم و نه از تاریکی.

6 پس ما نیز مانند دیگران نخوابیم. اما بیایید مراقب باشیم و هوشیار باشیم.

8 ... بر بستن سینه بند ایمان و عشق. و برای یک کلاه ایمنی، امید نجات.

24 وفادار است کسی که شما را بخواند، او نیز آن را انجام خواهد داد.

3. I Thessalonians 5 : 1-3 (to 2nd ,), 4-6, 8 (putting), 24

1     But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

2     For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.

3     For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them,

4     But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

8     …putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.

24     Faithful is he that calleth you, who also will do it.

4 . متی 26: 1-4، 14-16، 36-41، 46-50

1 و چون عیسی تمام این سخنان را به پایان رساند، به شاگردان خود گفت:

2 می دانید که پس از دو روز عید فصح است و پسر انسان تسلیم می شود تا مصلوب شود.

3 سپس رؤسای کاهنان و علما را جمع کردند، و بزرگان مردم، به کاخ کاهن اعظم که قیافا نام داشت،

4 و مشورت کردند که عیسی را با زیرکانه بگیرند و بکشند.

14 آنگاه یکی از آن دوازده به نام یهودا اسخریوطی نزد رؤسای کاهنان رفت.

15 و به آنها گفت: چه چیزی به من می دهید تا او را به شما تحویل دهم؟ و سی نقره با او عهد بستند.

16 و از همان زمان به دنبال فرصتی برای خیانت به او بود.

36 سپس عیسی با آنها به محلی به نام جتسیمانی آمد و به شاگردان گفت: «اینجا بنشینید تا من بروم و در آنجا دعا کنم.

37 و پطرس و دو پسر زبدی را با خود برد و غمگین و بسیار سنگین شد.

38 سپس به آنها گفت: جان من بسیار اندوهگین است، حتی تا حد مرگ، اینجا بمانید و با من بیدار باشید.

39 و اندکی جلوتر رفت و به روی خود افتاد و دعا کرد و گفت: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه آنطور که من می خواهم، بلکه آنچنان که تو می خواهی.

40 پس نزد شاگردان آمده، آنها را در خواب یافت و به پطرس گفت: چرا، نمی توانستی یک ساعت با من بیدار بمانی؟

41 مراقب باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید: روح در واقع مایل است، اما جسم ضعیف است.

46 برخیز، بگذار برویم، اینک او نزدیک است که به من تسلیم می کند.

47 و در حالی که او هنوز صحبت می کرد، اینک یهودا، یکی از آن دوازده، آمد، و با او جمعی عظیم با شمشیر و چوب، از سران کاهنان و مشایخ قوم.

48 حال آن که به او تسلیم کرد، نشانه ای به آنها داد و گفت: هر که را ببوسم، همان است، او را محکم بگیرید.

49 و بی درنگ نزد عیسی آمد و گفت: «سلام ای استاد. و او را بوسید.

50 عیسی به او گفت: ای دوست، برای چه آمده ای؟ آنگاه آمدند و دست بر عیسی نهادند و او را گرفتند.

4. Matthew 26 : 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

14     Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

15     And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16     And from that time he sought opportunity to betray him.

36     Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

37     And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38     Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39     And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

40     And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

41     Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

46     Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

47     And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

48     Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

49     And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50     And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

5 . یعقوب 1: 13، 14

13 هیچ کس وقتی وسوسه می شود نگوید من از طرف خدا وسوسه شده ام، زیرا خدا با بدی وسوسه نمی شود و کسی را وسوسه نمی کند.

14 اما هر کس وقتی از شهوت خود دور می شود وسوسه می شود وسوسه می شود.

5. James 1 : 13, 14

13     Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

14     But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.

6 . یعقوب 4: 7، 8

7 پس خود را به خدا بسپارید. در برابر شیطان مقاومت کن، و او از تو فرار خواهد کرد.

8 به خدا نزدیک شوید، او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دست های خود را پاک کنید. و ای دو دل، دلهای خود را پاک سازید.

6. James 4 : 7, 8

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

7 . 1 پیتر 5: 8-11

8 هوشیار باشید؛ زیرا دشمن شما شیطان ، مانند شیر خروشان ، راه می رود و به دنبال كسی است كه ممكن است او را ببلعد:

9 که در ایمان پایدار مقاومت می کنند.

10 اما خدای مهربان ، که ما را به واسطه مسیح عیسی به جلال ابدی خود فراخوانده است ، پس از اینکه مدتی رنج کشیدید ، شما را کامل ، مستحکم ، نیرومند و مسکون خود قرار داد.

11 جلال و سلطنت برای همیشه و همیشه به او باد. آمین

7. I Peter 5 : 8-11

8     Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

9     Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

10     But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

11     To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.علم و بهداشت


1 . 228: 25-27

هیچ قدرتی غیر از خدا نیست. قدرت مطلق دارای قدرت همه جانبه است و اعتراف به هر قدرت دیگری به منزله آبروریزی خداوند است.

1. 228 : 25-27

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God.

2 . 469: 13 (در)-21

نابود کننده خطا، این حقیقت بزرگ است که خدا، خیر، تنها ذهن است، و این که مخالف فرضی ذهن نامتناهی - به نام شیطان یا شیطان - ذهن نیست، حقیقت نیست، بلکه خطا است، بدون هوش و واقعیت. فقط یک ذهن می تواند وجود داشته باشد، زیرا فقط یک خدا وجود دارد. و اگر انسانها ادعای عقل دیگری نداشتند و عقل دیگری را نمی پذیرفتند، گناه ناشناخته بود. ما می توانیم فقط یک ذهن داشته باشیم، اگر آن یک بی نهایت باشد.

2. 469 : 13 (The)-21

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. There can be but one Mind, because there is but one God; and if mortals claimed no other Mind and accepted no other, sin would be unknown. We can have but one Mind, if that one is infinite. 

3 . 526: 14-22

اولین ذکر شر در متن افسانه ای کتاب مقدس در فصل دوم پیدایش آمده است. خدا همه آنچه را آفرید نیکو بیان کرد و کتاب مقدس نیز اعلام می کند که همه را آفرید. "درخت زندگی" مخفف ایده حقیقت است و شمشیری که از آن محافظت می کند از نوع علم الهی است. "درخت دانش" مخفف این آموزه غلط است که دانش شر به همان اندازه واقعی است، بنابراین به همان اندازه که خدا عطا کرده است، به عنوان دانش خیر.

3. 526 : 14-22

The first mention of evil is in the legendary Scriptural text in the second chapter of Genesis. God pronounced good all that He created, and the Scriptures declare that He created all. The "tree of life" stands for the idea of Truth, and the sword which guards it is the type of divine Science. The "tree of knowledge" stands for the erroneous doctrine that the knowledge of evil is as real, hence as God-bestowed, as the knowledge of good.

4 . 563: 27-16

شکل مارپیچ مخفف ظرافت است که راه خود را در میان همه شر می پیچد، اما این کار را به نام خیر انجام می دهد. وقتی پولس به «شرارت روحانی در مکان‌های بلند» اشاره می‌کند، نیش آن توسط پولس صحبت می‌شود. این غریزه حیوانی در فانی ها است که آنها را وادار می کند تا یکدیگر را ببلعند و شیاطین را از طریق بلزبوب بیرون کنند.

از قدیم الایام، شر هنوز ایده معنوی را با ماهیت و روش های خود خطا می کند. این غریزه حیوانی بدخواه، که اژدها هم نوع آن است، فانی ها را به کشتن اخلاقی و فیزیکی حتی همنوعان خود و بدتر از آن، متهم ساختن بیگناهان به جرم تحریک می کند. این آخرین ناتوانی گناه، مرتکب آن را در شبی بدون ستاره فرو می برد.

نویسنده متقاعد شده است که اتهامات علیه عیسی ناصری و حتی مصلوب شدن او توسط غریزه جنایتکارانه ای که در اینجا شرح داده شده است، تحریک شده است. مکاشفه از عیسی به عنوان بره خدا و از اژدها به عنوان جنگنده با بی گناهی صحبت می کند. از آنجایی که عیسی باید در همه موارد وسوسه شده باشد، او که معصوم بود، گناه را به هر شکلی ملاقات کرد و بر آن غلبه کرد.

4. 563 : 27-16

The serpentine form stands for subtlety, winding its way amidst all evil, but doing this in the name of good. Its sting is spoken of by Paul, when he refers to "spiritual wickedness in high places." It is the animal instinct in mortals, which would impel them to devour each other and cast out devils through Beelzebub.

As of old, evil still charges the spiritual idea with error's own nature and methods. This malicious animal instinct, of which the dragon is the type, incites mortals to kill morally and physically even their fellow-mortals, and worse still, to charge the innocent with the crime. This last infirmity of sin will sink its perpetrator into a night without a star.

The author is convinced that the accusations against Jesus of Nazareth and even his crucifixion were instigated by the criminal instinct here described. The Revelator speaks of Jesus as the Lamb of God and of the dragon as warring against innocence. Since Jesus must have been tempted in all points, he, the immaculate, met and conquered sin in every form.

5 . 564: 24-5

از پیدایش تا آخرالزمان، گناه، بیماری، و مرگ، حسادت، نفرت، و انتقام - همه شر - با ظرافت مار یا حیوانی مشخص می‌شوند. عیسی با نقل یک بیت از مزامیر گفت: «بی دلیل از من متنفر بودند». مار همیشه به پاشنه هارمونی نزدیک است. از ابتدا تا انتها، مار با نفرت ایده معنوی را دنبال می کند. در پیدایش، این مار تمثیلی و ناطق نشان دهنده ذهن فانی است، «ظریف‌تر از هر جانور صحرا». در آخرالزمان، هنگامی که به فنا نزدیک می‌شود، این شر افزایش می‌یابد و تبدیل به اژدهای قرمز بزرگ می‌شود که از گناه متورم می‌شود، از جنگ علیه معنویت ملتهب می‌شود و برای نابودی آماده است. پر از شهوت و نفرت است و از روشنایی جلال الهی بیزار است.

5. 564 : 24-5

From Genesis to the Apocalypse, sin, sickness, and death, envy, hatred, and revenge, — all evil, — are typified by a serpent, or animal subtlety. Jesus said, quoting a line from the Psalms, "They hated me without a cause." The serpent is perpetually close upon the heel of harmony. From the beginning to the end, the serpent pursues with hatred the spiritual idea. In Genesis, this allegorical, talking serpent typifies mortal mind, "more subtle than any beast of the field." In the Apocalypse, when nearing its doom, this evil increases and becomes the great red dragon, swollen with sin, inflamed with war against spirituality, and ripe for destruction. It is full of lust and hate, loathing the brightness of divine glory.

6 . 103: 18-24

همانطور که در علوم مسیحی نامگذاری شده است، مغناطیس حیوانی یا هیپنوتیزم اصطلاح خاص برای خطا یا ذهن فانی است. این باور نادرست است که ذهن در ماده است و هم شر است و هم خیر. که شر به اندازه خیر واقعی و قدرتمندتر است. این باور دارای یک کیفیت حقیقت نیست. یا نادان است یا بدخواه. شکل مخرب هیپنوتیزم به حماقت اخلاقی ختم می شود.

6. 103 : 18-24

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.

7 . 484: 21-27

مسمریسم توهم فانی و مادی است. مغناطیس حیوانی عمل ارادی یا غیرارادی خطا در تمام اشکال آن است. این پادپوست انسانی علم الهی است. علم باید بر حس مادی و حقیقت بر خطا پیروز شود و بدین ترتیب به فرضیه های دخیل در همه نظریه ها و اعمال نادرست پایان دهد.

7. 484 : 21-27

Mesmerism is mortal, material illusion. Animal magnetism is the voluntary or involuntary action of error in all its forms; it is the human antipode of divine Science. Science must triumph over material sense, and Truth over error, thus putting an end to the hypotheses involved in all false theories and practices.

8 . 104: 13-18

علم مسیحی تا ته عمل ذهنی پیش می رود و تئودیسی را آشکار می کند که بر درستی تمام اعمال الهی، به عنوان تراوش ذهن الهی، و در نتیجه نادرستی عمل به اصطلاح مخالف، - شر، غیبت، نکرومانسی، دلالت می کند. ، مسحور، مغناطیس حیوانی، هیپنوتیزم.

8. 104 : 13-18

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

9 . 567: 18-26، 31-5

آن ادعای نادرست - آن باور باستانی، آن مار قدیمی که نامش شیطان (شیطان) است، ادعا می کند که در ماده هوشمندی وجود دارد یا برای سود بردن یا آسیب رساندن به انسان - یک توهم خالص است، اژدهای سرخ. و مسیح، حقیقت، ایده روحانی آن را بیرون می‌اندازد، و بنابراین ثابت شد که ناتوان است. کلمات «به زمین افکنده شوند» اژدها را هیچ، خاک به خاک نشان می دهد. و لذا در تظاهر به سخنور بودن، از ابتدا باید دروغگو باشد.

علم الهی نشان می دهد که بره چگونه گرگ را می کشد. بی گناهی و حقیقت بر گناه و خطا غلبه می کند. از زمان پیدایش جهان، از زمانی که خطا باعث ایجاد باور مادی شد، شیطان سعی کرده بره را بکشد. اما علم قادر است این دروغ را که شیطان نامیده می شود از بین ببرد.

9. 567 : 18-26, 31-5

That false claim — that ancient belief, that old serpent whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure men — is pure delusion, the red dragon; and it is cast out by Christ, Truth, the spiritual idea, and so proved to be powerless. The words "cast unto the earth" show the dragon to be nothingness, dust to dust; and therefore, in his pretence of being a talker, he must be a lie from the beginning.

Divine Science shows how the Lamb slays the wolf. Innocence and Truth overcome guilt and error. Ever since the foundation of the world, ever since error would establish material belief, evil has tried to slay the Lamb; but Science is able to destroy this lie, called evil.

10 . 534: 24-5

مخالفت ذهنی بیشتری با معنای معنوی و علمی کتاب مقدس نسبت به زمان آغاز دوره مسیحیت وجود خواهد داشت. مار، حس مادی، پاشنه زن را گاز خواهد گرفت، - برای از بین بردن ایده معنوی عشق تلاش خواهد کرد. و زن، این تصور، سر شهوت را کبود خواهد کرد. ایده معنوی به این درک در علم مسیحیت جای پایی بخشیده است. بذر حقیقت و بذر ضلالت و باور و درک، آری، بذر روح و بذر ماده، گندم و گزنه هستند که زمان از هم جدا می شود، یکی سوزانده می شود و دیگری می شود. در مکان های بهشتی جمع شده است.

10. 534 : 24-5

There will be greater mental opposition to the spiritual, scientific meaning of the Scriptures than there has ever been since the Christian era began. The serpent, material sense, will bite the heel of the woman, — will struggle to destroy the spiritual idea of Love; and the woman, this idea, will bruise the head of lust. The spiritual idea has given the understanding a foothold in Christian Science. The seed of Truth and the seed of error, of belief and of understanding, — yea, the seed of Spirit and the seed of matter, — are the wheat and tares which time will separate, the one to be burned, the other to be garnered into heavenly places.

11 . 568: 24-30

برای پیروزی بر یک گناه، شکرگزاری می کنیم و پروردگار صبایوت را بزرگ می شماریم. در مورد غلبه قدرتمند بر همه گناهان چه بگوییم؟ آهنگی بلندتر، شیرین‌تر از همیشه به آسمان بلند، اکنون واضح‌تر و نزدیک‌تر به قلب بزرگ مسیح می‌آید. زیرا متهم آنجا نیست، و عشق فشار اولیه و ابدی خود را می فرستد.

11. 568 : 24-30

For victory over a single sin, we give thanks and magnify the Lord of Hosts. What shall we say of the mighty conquest over all sin? A louder song, sweeter than has ever before reached high heaven, now rises clearer and nearer to the great heart of Christ; for the accuser is not there, and Love sends forth her primal and everlasting strain. 


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████