یکشنبه ، نوامبر 20، 2022.موضوع — روح و بدن

SubjectSoul and Body

متن طلایی: زبور 34: 22

"خداوند جان بندگان خود را فدیه می دهد و هیچ یک از کسانی که بر او توکل می کنند ویران نخواهد شد."۔Golden Text: Psalm 34 : 22

The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 خداوند شبان من است. من نمی خواهم.

2 او مرا در مراتع سرسبز خواباند و مرا در کنار آبهای ساکن هدایت کرد.

3 او روح مرا باز می گرداند و به خاطر نام خود مرا در راه های عدالت هدایت می کند.

4 آری، اگر چه در وادی سایه مرگ قدم بردارم، از هیچ بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصای تو و عصای تو مرا تسلی می دهند.

5 تو در حضور دشمنانم سفره ای برای من آماده می کنی. سرم را با روغن مسح می کنی. فنجان من می گذرد

6 یقیناً نیکی و رحمت در تمام روزهای زندگی من در پی من خواهد بود و تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود.

Responsive Reading: Psalm 23 : 1-6

1.     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2.     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3.     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4.     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5.     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6.     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 121: 1-8

1 چشمانم را به سوی تپه‌ها بلند خواهم کرد، کمک من از آنجاست.

2 کمک من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید.

3 او اجازه نخواهد داد که پای تو تکان بخورد، کسی که تو را حفظ کند به خواب نخواهد رفت.

4 اینک، کسی که اسرائیل را حفظ می کند، نه می خوابد و نه می خوابد.

5 خداوند نگهبان توست، خداوند سایه تو بر دست راست توست.

6 نه خورشید در روز به تو ضربه خواهد زد و نه ماه در شب.

7 خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد و جان تو را حفظ خواهد کرد.

8 خداوند خروج و ورود تو را از این زمان به بعد و تا ابدالاباد حفظ خواهد کرد.

1. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

2 . متی 4: 23 (عیسی)، 25

23 و عیسی در سراسر جلیل می‌چرخید و در کنیسه‌های ایشان تعلیم می‌داد و انجیل ملکوت را موعظه می‌کرد و هر بیماری و هر بیماری را در میان مردم شفا می‌داد.

25 و انبوهی از مردم از جلیل و از دکاپولیس و از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او آمدند.

2. Matthew 4 : 23 (Jesus), 25

23     Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

25     And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and from beyond Jordan.

3 . متی 5: 1، 2

1 و چون جمعیت را دید، به کوهی رفت و چون غروب کرد، شاگردانش نزد او آمدند.

2 و دهان خود را گشود و به آنها تعلیم داد و گفت:

3. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4 . متی 6: 25 (بگیر) - 33

25 به جان خود فکر نکنید که چه بخورید و چه بنوشید. و نه برای بدن خود، چه بپوشید. آیا جان بیش از گوشت و بدن از لباس نیست؟

26 به پرندگان هوا بنگرید، زیرا نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها جمع می کنند. اما پدر آسمانی شما آنها را تغذیه می کند. آیا شما خیلی بهتر از آنها نیستید؟

27 کدام یک از شما با فکر کردن می تواند یک ذراع بر قامت خود بیفزاید؟

28 و چرا به لباس فکر می کنید؟ نیلوفرهای صحرا را در نظر بگیرید که چگونه رشد می کنند. نه زحمت می کشند و نه می چرخند:

29 و با این حال به شما می گویم که حتی سلیمان نیز در تمام جلال خود مانند یکی از اینها آرت نشده بود.

30 پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور ریخته می شود، اینچنین می پوشاند، آیا شما را ای کم ایمانان بیشتر نخواهد پوشاند؟

31 پس فکر نکنید و نگویید چه بخوریم؟ یا چه بنوشیم؟ یا به چه لباسی بپوشیم؟

32 (زیرا غیریهودیان به دنبال همه این چیزها هستند:) زیرا پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها نیاز دارید.

33 اما شما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. و همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد.

4. Matthew 6 : 25 (Take)-33

25     Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27     Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28     And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29     And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30     Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31     Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

5 . 1 تسالونیکی ها 5 : 14 (به 2،)، 15-23

14 اکنون ما شما را توصیه می کنیم، برادران،

15 مراقب باشید که هیچ کس بدی را در مقابل بدی به کسی ندهد. اما همیشه از خوبی پیروی کنید، هم در بین خودتان و هم برای همه مردم.

16 همیشه شاد باشید

17 بی وقفه دعا کنید.

18 در هر چیزی شکر گزاری کنید زیرا اراده خدا در مسیح عیسی درباره شما این است.

19 روح را خاموش نکنید.

20 پیشگویی ها را تحقیر نکنید.

21 همه چیز را ثابت کنید؛ آنچه را خوب است محکم بگیر

22 از هر ظاهر بدی دوری کنید.

23 و خود خدای صلح شما را کاملاً تقدیس می کند. و از خدا می خواهم که تمام روح و روح و بدن شما تا آمدن خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و نقص حفظ شود.

5. I Thessalonians 5 : 14 (to 2nd ,), 15-23

14     Now we exhort you, brethren,

15     See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

19     Quench not the Spirit.

20     Despise not prophesyings.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

22     Abstain from all appearance of evil.

23     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

6 . 1 پادشاهان 2: 1-4

1 اکنون ایام داوود نزدیک بود که بمیرد. و پسرش سلیمان را امر کرد و گفت:

2 من به راه تمام زمین می روم. پس قوی باش و مردی به خودت بنما.

3 و فرمان یهوه خدایت را نگاه دار و در راههای او گام برداری و فرایض و احکام و احکام او و شهادات او را نگاه داری، چنانکه در شریعت موسی مکتوب است، تا در همه چیز رستگار شوی. تو انجام می دهی و به هر کجا که روی گردانی:

4 تا خداوند به کلام خود که در مورد من گفته است ادامه دهد و بگوید: «اگر فرزندانت به راه خود توجه داشته باشند و با تمام دل و جان خود در برابر من به راستی گام بردارند، تو را ناامید نخواهی کرد. مردی بر تاج و تخت اسرائیل

6. I Kings 2 : 1-4

1     Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,

2     I go the way of all the earth: be thou strong therefore, and shew thyself a man;

3     And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself:

4     That the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee (said he) a man on the throne of Israel.

7 . نوحه ها 3: 22-26

22 از رحمت خداوند است که ما نابود نمی شویم، زیرا شفقت های او از بین نمی رود.

23 آنها هر روز صبح تازه می شوند: وفاداری تو بزرگ است.

24 جان من می گوید که خداوند سهم من است. پس به او امید خواهم داشت.

25 خداوند برای منتظران او و با جانی که او را می جوید نیکو است.

26 خوب است که انسان هم امیدوار باشد و هم بی سر و صدا منتظر نجات خداوند باشد.

7. Lamentations 3 : 22-26

22     It is of the Lord’s mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.

23     They are new every morning: great is thy faithfulness.

24     The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.

25     The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.

26     It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord.

8 . ارمیا 31: 10-14

10 ای امّت‌ها، کلام خداوند را بشنوید و آن را در جزایر دور اعلام کنید، و بگویید: کسی که اسرائیل را پراکنده کرد، او را جمع کرده، مانند شبان گله خود را حفظ خواهد کرد.

11 زیرا خداوند یعقوب را فدیه داده و او را از دست قویتر از او فدیه داده است.

12 پس خواهند آمد و در بلندی صهیون سرود خواهند خواند و با هم به نیکی خداوند برای گندم و شراب و روغن و برای بچه های گله و رمه خواهند جاری شد و جانشان خواهد بود. مثل باغ آبدار باش و دیگر هرگز غمگین نخواهند شد.

13 آنگاه باکره، جوان و پیر با هم در رقص شادی خواهند کرد، زیرا من ماتم آنها را به شادی تبدیل خواهم کرد و آنها را تسلی خواهم داد و آنها را از اندوهشان شاد خواهم کرد.

14 خداوند می‌گوید که روح کاهنان را با فربه سیر خواهم کرد و قوم من از خوبی من سیر خواهند شد.

8. Jeremiah 31 : 10-14

10     Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

13     Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together: for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.علم و بهداشت


1 . 210: 11-16

استاد با علم به اینکه روح و صفات آن برای همیشه از طریق انسان تجلی یافته است، مریضان را شفا داد، نابینایان را بینا، ناشنوایان را شنوایی، لنگان را پاها را بخشید و بدین ترتیب عمل علمی ذهن الهی را بر ذهن و بدن انسان آشکار ساخت. و درک بهتر روح و رستگاری.

1. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

2 . 114: 23-29

علم مسیحی همه علت و معلول را به صورت ذهنی توضیح می دهد نه فیزیکی. حجاب راز را از روح و جسم برمی دارد. رابطه علمی انسان با خدا را نشان می دهد، ابهامات درهم تنیده هستی را از هم باز می کند و اندیشه دربند را آزاد می کند. در علم الهی، عالم از جمله انسان روحانی، هماهنگ و جاودانه است.

2. 114 : 23-29

Christian Science explains all cause and effect as mental, not physical. It lifts the veil of mystery from Soul and body. It shows the scientific relation of man to God, disentangles the interlaced ambiguities of being, and sets free the imprisoned thought. In divine Science, the universe, including man, is spiritual, harmonious, and eternal.

3 . 477: 19-25

سوال - جسم و روح چیست؟

پاسخ - هویت بازتاب روح است، انعکاس در اشکال گوناگون اصل زنده، عشق. روح جوهر، حیات و هوش انسان است که فردی است، اما در ماده نیست. روح هرگز نمی تواند چیزی پایین تر از روح را منعکس کند.

3. 477 : 19-25

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

4 . 338: 1-8

علم مسیحی، به درستی درک شده است، به هماهنگی ابدی منجر می شود. این تنها خدا و انسان زنده و حقیقی را که در شباهت او ساخته شده است، آشکار می کند. در حالی که عقیده مخالف - اینکه انسان از ماده سرچشمه می گیرد و آغاز و غایت دارد، هم روح است و هم جسم، هم خوب است و هم شر، اعم از معنوی و مادی - به اختلاف و فنا ختم می شود، در ضلالتی که حق باید از بین برود.

4. 338 : 1-8

Christian Science, rightly understood, leads to eternal harmony. It brings to light the only living and true God and man as made in His likeness; whereas the opposite belief — that man originates in matter and has beginning and end, that he is both soul and body, both good and evil, both spiritual and material — terminates in discord and mortality, in the error which must be destroyed by Truth.

5 . 119: 25-6

با مشاهده طلوع خورشید، در می‌یابیم که با شواهد پیش از حواس، باور به اینکه زمین در حرکت است و خورشید در حال استراحت است، تناقض دارد. همانطور که نجوم درک انسان از حرکت منظومه شمسی را معکوس می کند، علم مسیحی نیز رابطه ظاهری روح و بدن را معکوس می کند و بدن را خراج دهنده ذهن می کند. در مورد انسان نیز چنین است، کسی که جز خدمتکار فروتن ذهن آرام است، هر چند به نظر می رسد غیر از این به معنای محدود است. اما ما هرگز این را درک نخواهیم کرد در حالی که اعتراف می کنیم که روح در جسم یا ذهن در ماده است و انسان در غیر عقل است. روح، یا روح، خداست، تغییرناپذیر و ابدی. و انسان با روح، خدا، همزیستی و منعکس کننده آن است، زیرا انسان تصویر خداست.

5. 119 : 25-6

In viewing the sunrise, one finds that it contradicts the evidence before the senses to believe that the earth is in motion and the sun at rest. As astronomy reverses the human perception of the movement of the solar system, so Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

6 . 223: 2-6

پولس گفت: "در روح رفتار کنید و شهوت جسم را برآورده نخواهید کرد." دیر یا زود خواهیم آموخت که قید و بند ظرفیت محدود انسان با این توهم شکل می گیرد که او به جای روح، در ماده به جای روح زندگی می کند.

6. 223 : 2-6

Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

7 . 122: 29-10

تئوری های ما همان اشتباهی را که بطلمیوس در مورد منظومه شمسی مرتکب شد، در مورد روح و جسم می کند. آنها اصرار دارند که روح در بدن و ذهن است بنابراین خراج ماده است. علم نجوم نظریه نادرست را در مورد روابط اجرام سماوی از بین برده است و علم مسیحی مطمئناً خطای بزرگتر را در مورد اجرام زمینی ما از بین خواهد برد. آنگاه ایده و اصل واقعی انسان ظاهر خواهد شد. خطای بطلمیوسی نتوانست بر هماهنگی هستی تأثیر بگذارد، همانطور که خطای مربوط به روح و بدن، که نظم علم را معکوس می کند و قدرت و امتیاز روح را به ماده می دهد، به طوری که انسان به طور مطلق ضعیف ترین و ناهماهنگ ترین موجود در جهان می شود.

7. 122 : 29-10

Our theories make the same mistake regarding Soul and body that Ptolemy made regarding the solar system. They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomical science has destroyed the false theory as to the relations of the celestial bodies, and Christian Science will surely destroy the greater error as to our terrestrial bodies. The true idea and Principle of man will then appear. The Ptolemaic blunder could not affect the harmony of being as does the error relating to soul and body, which reverses the order of Science and assigns to matter the power and prerogative of Spirit, so that man becomes the most absolutely weak and inharmonious creature in the universe.

8 . 39: 10-17

اعتقاد تعلیم یافته به اینکه روح در بدن است باعث می شود که فانی ها مرگ را به عنوان یک دوست بدانند، به عنوان پله ای از فناپذیری به سوی جاودانگی و سعادت. کتاب مقدس مرگ را دشمن می نامد و عیسی به جای تسلیم شدن در برابر آنها بر مرگ و قبر غلبه کرد. او "راه" بود. بنابراین، مرگ برای او آستانه ای نبود که باید از آن عبور کند و به جلال زنده برود.

8. 39 : 10-17

The educated belief that Soul is in the body causes mortals to regard death as a friend, as a stepping-stone out of mortality into immortality and bliss. The Bible calls death an enemy, and Jesus overcame death and the grave instead of yielding to them. He was "the way." To him, therefore, death was not the threshold over which he must pass into living glory.

9 . 311: 14-25

از طریق تخمین های نادرست روح به عنوان ساکن در حس و ذهن به عنوان ساکن در ماده، باور به احساس از دست دادن موقت یا عدم وجود روح، حقیقت معنوی منحرف می شود. این حالت خطا رویای فانی حیات و جوهر موجود در ماده است و مستقیماً در مقابل واقعیت فناناپذیر هستی است. تا زمانی که باور داشته باشیم که روح می تواند گناه کند یا روح فناناپذیر در بدن فانی است، هرگز نمی توانیم علم هستی را درک کنیم. وقتی بشریت این علم را درک کند، برای انسان به قانون زندگی تبدیل خواهد شد - حتی قانون عالی روح، که از طریق هماهنگی و جاودانگی بر حس مادی غلبه دارد.

9. 311 : 14-25

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

10 . 280: 25-6

به درستی درک می شود که انسان به جای داشتن صورت مادی حساس، بدنی بی احساس دارد. و خدا، روح انسان و همه هستی، که در فردیت، هماهنگی و جاودانگی خود جاودان است، این صفات را در انسان می بخشد و تداوم می بخشد، نه از طریق ذهن، نه ماده. تنها بهانه برای جلب نظر انسان و رد علم هستی، ناآگاهی فانی ما از روح است، جهل که تنها به درک علم الهی تسلیم می شود، درکی که به وسیله آن وارد ملکوت حقیقت روی زمین می شویم و می آموزیم که روح است. بی نهایت و عالی روح و ماده بیشتر از نور و ظلمت با هم مخلوط نمی شوند. وقتی یکی ظاهر می شود، دیگری ناپدید می شود.

10. 280 : 25-6

Rightly understood, instead of possessing a sentient material form, man has a sensationless body; and God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter. The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme. Spirit and matter no more commingle than light and darkness. When one appears, the other disappears.

11 . 467: 17-23

علم روح، روح را نه در بدن، و خدا را نه در انسان، بلکه آن گونه که انسان منعکس می کند، آشکار می کند. بزرگتر نمی تواند در اصغر باشد. این باور که بزرگتر می تواند در کوچکتر باشد، خطای بدی است. این یک نکته برجسته در علم روح است که اصل در ایده آن نیست. روح، روح، در انسان محصور نیست و هرگز در ماده نیست.

11. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

12 . 335: 16 (روح و) 18 (به 2،)، 22-24

روح و روح یکی هستند، خدا و روح یکی هستند، و این یکی هرگز در ذهن محدود یا بدن محدود قرار نمی گیرد. روح ابدی، الهی است. ... تنها با از دست دادن حس کاذب روح می توانیم آشکار شدن ابدی زندگی را به عنوان جاودانگی به دست آوریم.

12. 335 : 16 (Soul and)-18 (to 2nd .), 22-24

Soul and Spirit being one, God and Soul are one, and this one never included in a limited mind or a limited body. Spirit is eternal, divine. … Only by losing the false sense of Soul can we gain the eternal unfolding of Life as immortality brought to light.

13 . 477: 26 فقط

انسان مظهر روح است.

13. 477 : 26 only

Man is the expression of Soul.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████